ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN

Voor het opmaken van attesten en het invullen van formulieren is tijd en inzage in je medisch dossier nodig. Hiervoor kom je best op raadpleging.

Het is door het RIZIV en de Orde van Artsen verboden om medicatievoorschriften op telefonische aanvraag af te leveren. Tijdens de raadpleging krijg je voldoende voorschriften mee tot je volgende medische controle nodig is.

Er worden tijdens de raadpleging ook geen voorschriften voor familieleden meegeven omwille van dezelfde reden.