WACHTDIENST

De wachtdienst dient enkel voor dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

In de weekends (van vrijdagavond 19.00 u tot maandagmorgen 8.00 u) en op feestdagen (van 19.00 u de avond voor de feestdag tot 8.00 u de ochtend na de feestdag) kan je NA afspraak terecht bij de Huisartsenwachtpost (nabij de polykliniek SOMEDI), Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg.

Voor dringende huisbezoeken bel : tel.nr. 0900 200020900 20002 (wachtpost)

Op weekavonden en –nachten (van 19.00 u tot 8.00 u) kan je de dokter van wacht bereiken op het tel.nr. 0900 20002.
VOOR LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES BEL JE 112 !!!
AANDACHT :de huisartsenwachtpost is NIET open op weeknachten, maar enkel tijdens de weekends en feestdagen !

Dokter van wacht

0900 20002

Apotheek van wacht

0903 99 000

Tandarts van wacht

0903 39 969

Antigifcentrum

070 245 245