WACHTDIENST

De wachtdienst dient enkel voor dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Op weekavonden (van 18u tot 23u), tijdens het weekend (van vrijdagavond 18u tot maandagmorgen 8u) en op feestdagen kan je na telefonisch contact (1733) terecht bij de        Huisartsenwachtpost (nabij de polykliniek SOMEDI) Mechelsesteenweg 70                                                                                      2220 Heist-op-den-Berg

Tijdens de nacht (23u tot 8u) op weekdagen (ma, di, wo, do) kan je na telefonisch contact (1733) terecht bij                  Huisartsenwachtpost Pallieterland                                        Transvaalstraat 42                                                                                      2500 Lier

Voor dringende huisbezoeken bel je 17330900 2

VOOR LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES BEL JE 112 !!!

Dokter van wacht

1733

Apotheek van wacht

0903 99 000

Tandarts van wacht

0903 39 969

Antigifcentrum

070 245 245