MEDISCH DOSSIER

In onze groepspraktijk wordt, indien je dit wenst, jouw Globaal Medisch Dossier (GMD) elektronisch (met een sterk beveiligd computersysteem) beheerd en permanent bijgewerkt. In dit dossier wordt al je belangrijke medische informatie verzameld.

Als je GMD in onze praktijk is ingeschreven, daalt je remgeld (deel van het ereloon dat je zelf moet betalen) met 30 %. Dit geldt bij alle artsen van de groepspraktijk, onafhankelijk van bij welke arts van de groep dat je ooit je GMD opende/inschreef.

Deze zelfde regel is eveneens van toepassing voor de patiënten met een Verhoogde Tegemoetkoming (VT) en voor de patiënten die niets moeten zelf betalen (mensen met een zorgtraject) bij de huisarts.

DUS : alle gangbare terugbetalingsregels worden bij alle artsen van de groepspraktijk op dezelfde manier toegepast.Elke arts van onze groepspraktijk kan je Medisch Dossier inkijken, maar hij/zij is vanzelfsprekend strikt gebonden aan het beroepsgeheim !